ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕКСПОЗИЦИЯ "УНИКАЛНАТА ПРИРОДА В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"

Място: Екоселище "Азарея"- Централен Балкан
Проекта ще бъде осъществен изцяло с дарения и доброволен труд на приятели на Азарея и българската природа, както и с подкрепата на парк „Централен Балкан”.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Цел на проекта: По нестандартен начин да бъде показано многообразието на растителния, животинския и птичия свят в Централен Балкан, както и участието на човека в опазването на това уникално богатство. УНИКАЛНАТА ПРИРОДА В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

  Експозицията ще бъде разположена в две части:

  ПЪРВИ ЕТАП: Под открито небе, ще бъдат разположени следните експонати:
 • Създаване на малка билкова градина, където ще бъдат показани най често срещаните билки в Централен Балкан. Чрез колело на биките и информационно табло, аромати и други нестандартни методи ще може посетителите да се запознаят с най важната информация за тях, както и с лечебните им свойства.
 • Чрез специални кътове разположени в различни части на селището, ще бъде показан птичия и животинския свят в Централен Балкан. Ще бъдат използвани звуци на птици и животни в естествената им среда, уникални фотоси, информация, която е малко известна на любителите на природата.За най малките гости на екоселище Азарея ще има специални игри, чрез които да се провокира тяхната любознателност и да научат нови неща за българската природа.
 • На различни места на територията на Азарея са засадени и ще продължат да се засаждат редки растителни видове.
 • Ще бъде изграден навес от лека конструкция, където ще бъдат организирани фотоизложби на тема „Уникалната българска природа”. Ще бъдат прожектирани филми с подобна тематика.

  ВТОРИ ЕТАП: Изграждане на лека конструкция тип- Шатра, която като архитектура ще бъде в тон с целия архитектурен ансамбъл на екоселище Азарея. В нея ще бъдат разположени както вече изработените експонати, така и нови такива.
  Целите, които си поставяме със създаването на експозиция „Уникалната природата в централен Балкан” са следните:
 • Чрез запознаване на посетителите с многообразието и красотата на природата в Централен Балкан, самите хора да осъзнаят, че това е уникална даденост, която е необходимо да бъде съхранена за идните поколения. Не просто да бъдат пасивни наблюдатели, а активни участници в опознаването и опазването на природата.
 • Децата, които посещават тази експозиция да научават нови неща за животните, птиците, растенията и билките. Да участват в обучителни програми, да дават идеи и да участват в проекти за опазване на природата.


Вие може да подкрепите този проект по един от следните начини:

 • с финансови средства
 • със закупуване на нощувки в Азарея с 20% по висока цена /тези 20% ще бъдат използвани за реализация на проекта/
 • с личен труд
 • с идеи

Скъпи Приятели, ако се чувствате привлечени от тази идея и желаете да помогнете за нейната реализация, свържете се с нас на:
e-mail: info@azareiya.com, тел.0888214466